Fisher.ee privaatsuspoliitika

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Fisher OÜ (Fisher Kalastuspood), registrikood 14976466, töötleb Teie isikuandmeid Fisher.ee e-poes (edaspidi E-pood).

Fisher OÜ töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

Fisher OÜ kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. Fisher OÜ ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud E-poodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

Isikuandmete töötlemine toimub ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks ning seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).

E-poes kogutavad isikuandmed

E-poes tellimuse sooritamisel sisestavad kasutajad enda nõusolekul nime, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Omniva pakiautomaadi või Itella SmartPost kohaletoimetamise meetodi valimisel tuleb ostu sooritamisel sisestada ostja asukoha aadressi asemel pakiautomaadi aadress.

Isikuandmete kogumise eesmärk

Fisher OÜ töötleb E-poes isikuandmeid ainult ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ning vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

NB: Anonümiseeritud kujul salvestatavaid ostuajaloo andmeid kogutakse ostjate eelistustest ülevaate koostamiseks ja analüüsimiseks.

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs
Isikuandmeid säilitatakse E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmeriigi ja USA territooriumil. Serverite haldur järgib Fisher OÜ volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ning on liitunud andmekaitsekilbi raamistikuga.
 
Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on vajalik E-poe toimimise ja andmemajutuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostude kohta kogutud andmeid kolmandate osapooltega vaid anonümiseeritud kujul (ilma isikute nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressita).

Kogutud isikuandmetele on tellimuste täitmiseks ligipääs Fisher OÜ juhatuse liikmel, IT halduril, müügijuhil või teda asendaval töötajal ja raamatupidajatel.

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja E-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Juhul, kui klient tellimust ei esita, kustutatakse mistahes E-poodi osaliselt sisestatud isikuandmed koheselt.
 
Isikuandmete edastamine
Fisher OÜ edastab E-poe toodete kohale toimetamiseks veoteenuse pakkujale (Omniva ja Itella SmartPost) vajadusel ostja nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Kui toode saadetakse kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka ostja aadress.

Fisher OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud ostja isikuandmed Luminor Bank AS-ile.

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja, veoteenuse pakkuja kui ka Luminor Bank AS on volitatud töötlejad, kes on kohustatud Fisher-iga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed.
 
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes Fisher OÜ-ga ühendust E-poe meiliaadressil info@fisher.ee kaudu.
 
Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine
Toodete tellimisega seotud andmete sisestamisel on ostja nõustunud käesolevate Fisher OÜ e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega Fisher OÜ poole meiliaadressil info@fisher.ee või kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Fisher OÜ-l on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.

FISHER
Kalastus
E-POOD

Kvaliteetsed tooted,
mida võid usaldada!